1. Việc mua một sản phẩm trên mạng, đặc biệt là sản phẩm đã qua sử dụng đôi khi có thể có những rủi ro lớn. Một số lưu ý nhỏ sau đây bạn nên xem qua để đảm bảo an toàn hơn khi mua hàng trực tuyến. ( Xem chi tiết)

8. Phố đồ cũ

 1. Trao đổi, cho tặng

  Đề tài thảo luận:
  190
  Bài viết:
  317
  RSS
 2. Mua, Bán đồ cũ

  Đồ cũ không dùng đến cần bán, những đồ cũ mọi người cần tìm.
  Đề tài thảo luận:
  495
  Bài viết:
  530
  RSS
 3. Đấu giá đồ cũ

  Đề tài thảo luận:
  19
  Bài viết:
  49
  RSS