Điểm thưởng dành cho dangkhoa

 1. 10
  Thưởng vào: 29/11/18

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 2. 5
  Thưởng vào: 25/3/18

  Tiếp tục năng động

  30 tin nhắn được đăng. Bạn phải thích lắm đấy!

 3. 1
  Thưởng vào: 9/1/18

  Bài đầu tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.